Håndverkerne våre

Tømrerfaget er et håndverksfag med lange tradisjoner, og vi har noen av dyktigste med på laget.

Marius og Edvin forteller om deres opplevelse av å være tømrere for Rindalshytter.

Precut