Hvordan velge og vurdere hyttetomter

Du ser sikkert levende for deg hvordan du vil ha det på hytten, både inni og utenfor. På fine sommerdager vil du kanskje være mest ute, gjerne tenne bål under åpen himmel. Når ruskeværet kommer, er det godt å trekke inn under et varmt pledd og nyte av utsikten når vinden river i omgivelsene mens middagen putrer på kjøkkenet.

Spørsmål til hjelp

  • Ønsker dere å tilbringe tid på fjellet, ved sjøen eller et annet sted?
  • Langrenn, toppturer, bærplukking, fiskemuligheter, surfing…
  • Hvor lang kjøretid ser du for deg?
  • Er kollektivtransport til området viktig for deg?
  • Vil du ha hytte i et hyttefelt eller mest mulig tilbaketrukket fra andre folk?

Når du vet hvilket område du ønsker å kjøpe hyttetomt i, gjenstår det å vurdere ulike tomter.

Vurdere hyttetomter

Omgivelsene vil påvirke hvilken hytte du skal bygge. En tomt kan være velegnet for en hyttemodell, mens en annen hytte ikke passer like godt inn. Mange velger tomt først og deretter ser de seg ut hytte og hytteleverandør.

Innhent reguleringsbestemmelsene på tomten

Reguleringsbestemmelsene kan variere mye og inneholder svært viktig informasjon. Du bør hente inn informasjon om reguleringsbestemmelsene før du kjøper en tomt, da denne vil legge føringer for hytten din.

Enten du planlegger en arkitekttegnet hytte eller har en foretrukket hyttemodell, må du ha kjennskap til mønhøyder, gesimshøyder, takvinkel og ikke minst BRA/BYA. BRA og BYA bestemmer størrelsen på hytta, møn- og gesimshøyden gir svar på om det tillates hems, oppstue eller loftsetasje.

I noen tilfeller er det krav i bestemmelsene som legger føringer på type tak, fargevalg, uttrykk på vinduer og annet. Noen ganger kan det være grunnlag for å be om dispensasjon, men det kan bli en langtekkelig affære, og som regel med et negativt utfall. Du skal ha svært gode argumenter for at det gis dispensasjon.

Tomtens beskaffenhet kan gi uforutsette kostnader

Du vil oftest bli anbefalt å sette hytten din på støpt plate. For å tilrettelegge for dette, må tomten bearbeides. Kunnskap om tomtenes beskaffenhet, altså om den er flat eller skrå, er kanskje den viktigste faktoren når du skal velge ut tomt. I tillegg bør du ha kjennskap til kvaliteten i grunnen og beliggenhet i form av utsikt og sol.

Det kan dukke opp uforutsette kostnader som du ikke har tenkt på eller blitt gjort oppmerksom på. Det kan dreie seg om pigging, sprenging, til- og utkjøring av masser, hugging av trær, oppretting og drenering som må utføres for å kunne klargjøre tomten.

Skal du bygge i nærheten av elv, vann eller sjø, kan det være greit å undersøke om stedet har vært plaget med oversvømmelser. Forhør deg gjerne også om kjøp av den aktuelle tomten forplikter til medlemskap i hytteforening, brøyting til tomt og liknende.

Du bør orientere deg med fagfolk hvis du er i tvil om hva som må til på den aktuelle tomten. Rindalshytter blir gjerne med på befaring for å bistå med valg av tomt eller i etterkant for å plassere hytta. Ring oss gjerne!

Skal du bygge over 150 m²?

TEK 17 er forskrift til krav gjeldende både for hus og hytter. Alle hytter under 150 BRA ansees som hytte, og skal settes opp på en fritidseiendom. Kravene til hytte er ikke fullt så strenge som til hus, så lenge hytten er under 150 BRA.

Dersom hytten din blir større enn 150 BRA må den fylle reglene som om den var et hus, altså TEK 17 for hus. Det betyr at hyttemodellen må omprosjekteres. Kravene er forankret i plan- og bygningsloven og endres tidvis.

Kontakt oss hvis du har spørsmål om hyttemodeller og størrelser på hyttene!