Moderne hytter

Det norske hyttelivet tok for alvor fart når folk fikk mer fritid utover 50- og 60-tallet. Setrer, støler, stuer og naust ble tatt i bruk til fritidsaktiviteter. Folk flyttet til byen og ville gjerne ha et eget sted på landet, og man begynte å bygge nye hytter. Rindalshytter har bygget hytter siden 1964 og bygger i dag moderne ferdighytter tuftet på tradisjonell byggeskikk.

Ser man til det store norske leksikon er en typisk norsk hytte tradisjonelt brukt om en mindre bygning beregnet for kortvarig overnatting. Hyttene hadde få eller ingen moderne bekvemmeligheter. Hyttene, basert på gammel norsk byggeskikk, var typisk små, 30 til 40 kvadratmeter. Videre var hyttene oppført i bindingsverk, hellaft eller som en kombinasjon. Saltak og små vinduer var gjennomgående og plasseringen var ofte utenfor allfarvei. 

Friluftslivet i Norge har vært og er en stor del av den norske folkesjela. Tradisjonelt ble hyttene brukt under de typiske fridagene som påske, sommer og under høstjakta. 

Bruksområdet derimot, har endret seg i takt med samfunnet. Friluftslivet og naturopplevelser er i økende grad en sterk motivasjon for å realisere hyttedrømmen. Det tilbringes mer tid enn noen gang på hytta. I dag omtales hyttene også som fritidsbolig/​hus. Disse har typisk større bruksareal og komfort. Her finnes alle mulige bekvemmeligheter og hjemmekontoret får en annen mening. Hyttene er som regel oppført i tilrettelagte hyttefelt med god infrastruktur. 

Som historien forteller, har Rindalshytter siden 1964 oppført hytter i tradisjonell form, der saltak og bygningskropp gjenspeiler den eldre bebyggelsen i kulturlandskapet. Rindalshytter har skyndet seg langsomt. Vi har introdusert moderne hytter med tradisjonell form, men hvor lys og natur blir invitert inn gjennom åpne vindusflater. Hos oss ligger det et overordnet ønske om å tilby moderne hytter som er enkle, lavmælte og tradisjonstro. 

I vår portefølje av moderne hytter har for eksempel Lysthus og Gapahuk allerede blitt designklassikere av vår egen tid. 

Vi kan også bygge mer tradisjonelle hytter i laft og stavlaft.