Precut

Precut gjør at det blir lettere å finne igjen alle delene når hyttebyggingen starter. Det er rett og slett litt som lego.

Precut er den delen av prosessen hvor vi kapper alle de ulike byggesettene vi sender ut på bakgrunn av en datafil fra tegnerne på kontoret. Hele hytta blir pakket vegg for vegg. Se Arnfinn vise og forklare precut-maskinen vår i videoen ovenfor.