Materialkvalitet

Til laftingen bruker Rindalshytter sentvoksende furu av høy kvalitet fra lokale sagbruk i Trøndelag og på Nordmøre.

Lokalt tømmer

Her på Rindalshytter bruker vi sentvoksende furutømmer fra lokale sagbruk i Trøndelag og Nordmøre. 

Vi får tømmeret ubehandlet så dimensjonerer vi det ned med den høvelen her. Resten av prosessen er rent håndarbeid.

Følger bransjestandarden til Norsk Laft

Vi følger bransjestandarden til Norsk Laft. Der er det en rekke krav til tømmeret. Det er krav om at det skal være maksimum 20% fuktighet. 

Det meste sjekkes visuelt, men vi bruker også fuktmåler på hver eneste stokk som går ut herfra.

Andre krav til tømmeret er antall kvist, sprekker, råte. Det er også krav om krok og vriding.

Alt dette må vi passé på er på plass før vi bruker det til laftehytter.