Lafteknuter og tilpasning av stokk

I Rindalshytter utfører vi håndlaft, og da er riktige mål og nøyaktig merking viktig for et godt resultat.

Til dette arbeidet bruker vi motorsag, øks og tappjern. Se Lars tilpasse en stokk til åsene i videoen ovenfor.