Arkitekttegnet

Lysthus og Langhus er designet i samarbeid med industridesigner Ole Petter Wullum.

Retro og Kvist er designet i samarbeid med sivilarkitekt Lisa Asmervik, og vår aller nyeste modell, Gapahuk, er resultatet av et samarbeid mellom Rindalshytter og det internasjonalt anerkjente arkitektkontoret Snøhetta.

Rindalshytter har en tydelig filosofi bak sitt valg av modeller. Hovedideen bak hyttene er å se bakover i tid, men samtidig fremover.

Vi tilbyr moderne hytter som henter inspirasjon fra gammel, norsk byggeskikk og tradisjonelle bygningsformer. Uthus, båthus, låver, løer og våningshus er forbilder. Med de store glassflatene inviteres naturen inn og skaper en mer flytende overgang mellom inne- og uterommet.