Snu telefonen din...
Bygger drømmer
Moderne
Retro

Småhus

Et rom for muligheter

SMÅHUS er i utgangspunktet tre ulike rom som du fritt kan tilpasse etter dine ønsker og behov. Vi har lagd noen forslag på hvordan løsningene i et SMÅHUS kan være – men dette er et system med tusen muligheter. Vi vil i samarbeid med deg finne din optimale løsning.

SMÅHUS vil med sine beskjedne bygningsvolumer kunne tilpasses tomtens topografi, vegetasjon, lysforhold og utsikt. Du kan fange inn utsikten og ønsket lys fra alle rom ved riktig plassering av vinduer. Du kan skape gode overganger mellom inne- og uterom ved hensiktsmessig plassering av dører og glassdører. Man vil med dette kunne trekke naturen inn i rommene og rommene ut i naturen.


Skap gode oppholdsrom mellom husene

Du kan dele opp hyttas funksjoner i flere småhus som hensiktsmessig tilpasses tomten, lysforholdene og utsikten. Som en liten landsby kan du skape intime tun og gode uterom mellom de små husene.


Småhus 15

BRA 12,7 m2 BYA 15,4 m2 Ant. sov 2