Kvist

passer like godt på fjellet som ved fjorden.

Alle våre hytter er beskyttet av åndsverksloven.

Like god på fjellet som ved fjorden

Kvist er en moderne hytte med store vinduer som slipper naturen inn. Den er utviklet i samarbeid med sivilarkitekt Lisa Asmervik.

Kvist med sine rene linjer er enkel å plassere i de gitte omgivelsene. Den finnes i seks ulike størrelser. Som de fleste av våre modeller, kan den tilpasses ønsker og behov med hensyn til størrelse, romfunksjoner, vinduer og materialer.

Kvist med sine rene linjer er enkel å plassere i de gitte omgivelsene. Den finnes i seks ulike størrelser.

Flere størrelser og fleksibel innredning gjør kvist til moderne hytte for hele familien - bestill hyttekatalog

Velg modell

Modell BYA BRA Hems Soverom
  • Kvist 30
  • 30.6 m2
  • 23.8 m2
  • 1
Kvist30plan 1
Fasade1 kvist30 220819 1
Fasade2 kvist30 220819 1
Fasade3 kvist30 220819 1
Fasade4 kvist30 220819 1
Kvist30 snitt
Kvist60plan 1
Fasade1 kvist60 220819 1
Fasade2 kvist60 220819 1
Fasade3 kvist60 220819 1
Fasade4 kvist60 220819 1
Kvist60 snitt
Kvist70plan 1
Fasade1 kvist70 220819 1
Fasade2 kvist70 220819 1
Fasade3 kvist70 220819 1
Fasade4 kvist70 220819 1
Kvist70 snitt
Plan1 k80 A3
Plan2 k80 A3
Fasade 1 k80
Fasade 2 k80
Fasade 3 k80
Fasade 4 k80
Snitt k80
Kvist90plan 1
Fasade1 kvist90 220819 1
Fasade2 kvist90 220819 1
Fasade3 kvist90 220819 1
Fasade4 kvist90 220819 1
Kvist90 snitt
Plan 1 k100
Plan 2 k100
Fasade 1 k100
Fasade 2 k100
Fasade 3 k100
Fasade 4 k100
Snitt k100
Plan1 130
Plan2 130
Fasade1 130
Fasade2 130
Fasade3 130
Fasade4 130
Snitt 130
Perspektiv 130
  • Kvist Kvist 30
  • 30.6 m2
  • 23.8 m2
  • 1
Rindalshytter har lange tradisjoner for norske hytter