Våre leveranser

Når du kjøper hytte av oss kan du velge mellom tre ulike ferdigstillelsesgrader etter hva som passer deg best. Du velger mellom byggesett, elektroklar eller nøkkelferdig hytte.

Nøkkelferdig

En nøkkelferdig hytte leveres klar til innflytting.

Elektroklar

Hytta leveres som byggesett i henhold til leveransebeskrivelsen, og vi klargjør hytta til elektriker. Det vil si at hytta gjøres ferdig utvendig til og med dampsperra. Bindingsverket til innerveggene settes også opp klar til elektriker. Det som gjenstår er isolering av innlekting, innervegger, hems og innredningsarbeid.

Med denne leveransen er det også muligheter for egeninnsats ved å for eksempel gjøre det resterende innredningsarbeidet selv.

Byggesett

Denne prosessen er byggherrestyrt. Hytta leveres fra oss som byggesett i henhold til leveransebeskrivelsen, og du styrer prosjektet selv. Du henter inn tilbud og arbeidskraft selv. Her vil det være rom for egeninnsats og du bestemmer selv hvor mye du vil gjøre.
Rindalshytter har et stort utvalg i ferdighytter - be om hyttekatalog
Vi leverer også laftede hytter