Nøkkelferdig hytte, byggesett eller elektroklart

Når du kjøper hytte av oss kan du velge mellom tre ulike ferdigstillelsesgrader etter hva som passer deg best. Du velger mellom byggesett, elektroklar eller nøkkelferdig hytte.

Nøkkelferdig hytte

En nøkkelferdig hytte er perfekt for deg som ikke har tid eller kunnskap nok til å sette opp din egen hytte. Kanskje avstanden fra hjemmet ditt til der hytta skal ligge er lang, som gjør det upraktisk å ta hånd om byggeprosessen? Da passer denne leveransen for deg.

En grunn til at mange velger denne type leveranse, er at man slipper å forholde seg til mange ulike aktører. Du slipper også å lure på hvem du skal kontakte og har kun ett kontaktpunkt gjennom hele prosessen.

Med nøkkelferdig hytte fra Rindalshytter får du nøkkelen i hånda når byggeprosessen er ferdig og du kan nyte hyttelivet i fred og ro.

Hva er prisen for en nøkkelferdig hytte?

Vi innhenter pris fra underentreprenører som graver, rørlegger, elektriker, murer og evt. tømrer og syr sammen en pakke, og gir deretter et tilbud på nøkkelferdig hytte etter deres ønsker og behov.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

Hytte som byggesett

Denne prosessen er byggherrestyrt. Hytta leveres fra oss som byggesett i henhold til leveransebeskrivelsen, og du styrer prosjektet selv. Du henter inn tilbud og arbeidskraft selv. Her vil det være rom for egeninnsats og du bestemmer selv hvor mye du vil gjøre.

Elektroklar hytte

Hytta leveres som byggesett i henhold til leveransebeskrivelsen, og vi klargjør hytta til elektriker. Det vil si at hytta gjøres ferdig utvendig til og med dampsperra. Bindingsverket til innerveggene settes også opp klar til elektriker. Det som gjenstår er isolering av innlekting, innervegger, hems og innredningsarbeid.

Med denne leveransen er det også muligheter for egeninnsats ved å for eksempel gjøre det resterende innredningsarbeidet selv.

Rindalshytter har et stort utvalg i ferdighytter - be om hyttekatalog
Vi leverer også laftede hytter