Personvernerklæring for Rindalshytter AS

Rindalshytter AS er en hytteleverandør som markedsfører, produserer og monterer hytter i det norske markedet. Vårt hovedkontor er i Rindal, med avdelingskontorer i Oslo og Trondheim. Rindalshytter AS har organisasjonsnummer: 98405709, og hovedkontorets registrerte adresse er Industrivegen, 6657 Rindal.

Denne Personvernerklæringen informerer om hvordan Rindalshytter AS samler inn og bruker personopplysninger. Her finner du informasjon om blant annet:

  • Behandlingsansvarlig
  • Formålet med innsamling av personopplysninger
  • Hvilke personopplysninger som samles inn og hvordan de blir behandlet
  • Hvor personopplysningene blir hentet fra
  • Hvordan personopplysninger blir slettet og arkivert
  • Hvilke rettigheter du har
  • Endringer i personvernerklæringen

1. Behandlingsansvarlig

Rindalshytter AS har organisasjonsnummer: 984057091. Behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger er daglig leder, og vedkommende kan ved spørsmål kontaktes på tlf. 71664140 eller på rindalshytter@rindalshytter.no

2. Formålet med innsamling av personopplysninger

Hovedformålet med behandlingen av dine personopplysninger er å tilpasse markedsføringen til den enkelte bruker og videre kunne gjenbruke relevante personopplysninger i våre ordresystem når et kundeforhold etableres. I tillegg til dette formålet, vil det kunne være nødvendig å behandle personopplysninger i følgende tilfeller:

a) For å kunne drifte og utvikle nettstedet (rindalshytter.no) på en god og forsvarlig måte, er vi avhengige av blant annet å kunne produsere statistikk om eksempelvis trafikk og atferd. Vi vil også kunne ha behov for å skaffe oss kunnskap om misbruk og å iverksette tiltak for å forhindre dette.

b) Dersom du har samtykket til det, vil vi benytte personopplysninger vi har om deg til å sende deg markedsmateriell, tilbud og informasjon om våre produkter og tjenester. Et eksempel på dette kan være utsendelse av en hyttekatalog eller nyhetsbrev. Vi benytter i denne forbindelse den informasjonen vi har om din adferd på nettstedet for å sende deg informasjon som vi tror du vil være interessert i. Et eksempel på dette kan være en relevant artikkel om våre produkter eller tjenester. Du kan når som helst gi oss beskjed om at du ikke lenger ønsker denne typen henvendelser.

c) Dersom du velger å delta i en undersøkelse, kampanje eller konkurranse, vil du kunne bli bedt om å oppgi personopplysninger, slik som navn, adresse og telefonnummer. Formålet vil være å kunne identifisere deg dersom du for eksempel vinner en premie.

3. Hvilke personopplysninger som samles inn og hvordan de blir behandlet

a) Hvis du ønsker å bestille kataloger fra vårt nettsted, må du oppgi navn, telefonnummer, e-postadresse, postadresse og om du har tomt eller ikke.

Registreringen av disse opplysningene blir arkivert i vårt skybaserte CRM-løsning (her brukes Hubspot som verktøy) og er en forutsetning for at vi kan sende deg etterspurt materiell. Basert på dine oppgitte personopplysninger ved bestilling av katalog, vil vi ved bruk av Hubspot også kunne sende deg relevant informasjon om våre produkter og tjenester.

b) Vi benytter såkalte informasjonskapsler og lignende teknologier som generer opplysninger som vi bruker for å bedre brukeropplevelsen på vårt nettsted og for andre analyse- og statistikkformål (her benyttes google analytics som verktøy). Disse opplysningene benyttes på et aggregert nivå, men enkelte opplysninger vil kunne være å anse som personopplysninger på innsamlingstidspunktet, slik som din IP-adresse.

c) Når du ber om utarbeidelse av tegninger og et evt tilbud fra Rindalshytter registrerer vi deg som kunde i vår skybaserte dokumentarkivløsning (her benyttes Sharepoint/Workpoint som verktøy). I tillegg til personopplysninger nevnt i pkt. 2a) over, vil vi her måtte trenge eksempelvis personnummer og bankgarantier. Her lagrer vi dokumenter relatert til vårt kundeforhold som tegninger, leveransebeskrivelser, pristilbud og kontrakter. Det føres også en logg over all kommunikasjon for å sikre en god kundeoppfølging.

4. Hvor personopplysningene blir hentet fra?

KildePersonopplysningerVerktøy
Nettsted

Ved katalogbestillinger:

Navn, tlf, adresse, e-post, tomt/ikke tomt

Ved nyhetsbrev:

Navn, e-post

Ved adferd på nett:

Bruk av Cookies/informasjonskapsler

Personopplysningene knyttet til en katalogbestilling lagres i Hubspot. Videre kommunikasjon med potensiell kunde lagres også i Hubspot for å sikre en god kundeoppfølging

Google Analytics

TelefonTilsvarende personopplysninger som i punkt over kan innhentes i en telefonsamtalePersonopplysninger knyttet til en telefonsamtale arkiveres som i punkt over
MailTilsvarende personopplysninger som i punkt over kan innhentes i en maildialogPersonopplysninger knyttet til en mailkorrespondanse arkiveres som i punkt over
MesserTilsvarende personopplysninger som i punkt over kan innhentes på en messePersonopplysninger knyttet til en messeaktivitet arkiveres som i punkt over
Personlig OppmøteTilsvarende personopplysninger som i punkt over kan innhentes gjennom personlig oppmøte på en av våre kontorerPersonopplysninger knyttet til et personlig oppmøte arkiveres som i punkt over
Opprettelse av kundeforholdI tillegg til personopplysninger som i punkt over vil personnummer og bankgarantier måtte arkiveres. Dette som dokumentasjon ifbm kontraktsdokumenterPersonopplysningene knyttet til opprettelse av kundeforhold lagres i Sharepoint/Workpoint. I tillegg overføres relevante personopplysninger fra Hubspot til Sharepoint/Workpoint hvis dette foreligger. Videre kommunikasjon med etablert kunde lagres også i Sharepoint/Workpoint for å sikre en god kundeoppfølging

5. Cookies

Vitamin W

En cookie settes av publiseringsløsningen Vitamin W for å styre hvordan innhold vises og ivareta forskjellige data om inneværende brukersesjon.

WordPress

En cookie settes av publiseringsløsningen WordPress for å styre hvordan innhold vises og ivareta forskjellige data om inneværende brukersesjon.

Google Analytics

For å gi oss informasjon og statistikk om hvordan nettstedet brukes, settes en cookie via Google Analytics.

Google Tag Manager

For å hjelpe oss distribuere forskjellige kodesnutter på nettstedet, bl.a. overnevnte Google Analytics, tar vi i bruk Google Tag Manager, som setter en cookie for å ivareta informasjon om inneværende sesjon.

Hubspot

Hubspot cookien brukes til å registrere informasjon om bruken av nettsiden på samme måte som Google Analytics. Dersom du registrerer deg på våre nettsider vil vi med hjelp fra Hubspot cookien kunne lettere tilby deg relevant informasjon ved senere besøk.

Sosiale medie cookies

Vi bruker cookies for å spore aktivitet fra sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn. Cookies fra disse plattformene gir oss ikke innsikt i hvem som er på siden men lar oss samle data i de ulike mediene for å bygge et annonsepublikum som vi kan annonsere mot senere.

Annonse cookies

Innimellom har vi annonser ute i andre medier som gjør at vi ønsker å spore trafikk fra disse. Derfor har vi cookies som sporer at disse annonsene gir oss trafikk. Det er ingen personlige data som spores i disse cookiesene.

6. Hvordan personopplysninger blir slettet og arkivert

Rindalshytter sletter opplysningene om deg i tråd med krav i regelverket, når det ikke lenger er behov for å lagre disse. Dette vil i utgangspunktet være 5 år etter ditt kjøp, da dette er den reklamasjonsfristen som gjelder etter forbrukerkjøpsloven. Lovgivning, slik som regnskapslovgivning kan i enkelte tilfeller pålegge oss å lagre visse typer informasjon i et lengre tidsrom. I kundens interesse vil ordredata med personopplysninger oppbevares i 20 år.

All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd medHubspots datalagringsrutiner

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

Dersom du har bestilt en katalog på våre nettsider, vil dine kontaktopplysninger ligge i vår CRM-løsning inntil du selv melder deg av. Egen link for dette finnes i alle eposter vi sender.

7. Hvilke rettigheter du har

Her er en oversikt over hvilke rettigheter du til enhver tid har og som du kan gjøre gjeldende ved å ta kontakt med oss:

a) Dersom du har gitt samtykke til å motta henvendelser fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistrering i hver enkelt henvendelse.

b) Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, og kan kreve en oversikt over dette gjennom å kontakte oss.

c) Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn i et kundeforhold.

d) Du har adgang til å få utlevert personopplysningene du har oppgitt til oss for å få disse overført til en ny tilbyder. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til ny tilbyder.

e) Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

8. Bruk av 3.part/underleverandører/

Rindalshytter bruker underleverandører til å bistå med drift og lagring av innsamlede personopplysninger. Disse vil ved sin bistand til oss kunne få innsyn i personopplysninger. Det er inngått lovpålagte databehandleravtaler med disse.

9. Endringer i personvernerklæringen

Vi kan komme til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbygging av funksjonalitet på nettstedet. Videre kan det også føre til endringer i erklæringen om vi forandrer måten å samle inn eller oppbevare data på. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på vårt nettstedet og i den til enhver tids gjeldende personvernerklæringen.