Velfungerende hytter med et enkelt og tydelig formspråk
Lafte bakgrunn
Rindalshytter har bygget lafte- og stavlafthytter siden oppstarten i 1964.